Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Σκοπός του συνεδρίου

Το Digital Business Transformation Conference αποσκοπεί στο να αναδείξει καίρια θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, για τις επιχειρήσεις αλλά και την ελληνική οικονομία, πέρα από buzzwords και business trends.

  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
  • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
HPE
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR