Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

Οι προηγούμενες διοργανώσεις

Digital Business Transformation conference 2017: Hands-on Experiences for the Digital Journey

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι project του CEO
Βασικό συμπέρασμα του Digital Transformation Conference

Με 27 ομιλητές από διάφορους κλάδους και ρόλους στις επιχειρήσεις που εργάζονται, αναλύθηκαν στο 2ο Συνέδριο Digital Transformation σημαντικές στρατηγικές και πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο σε επίπεδο πρωτοβουλιών του κράτους, όσο και σε επίπεδο κλάδων και επιχειρήσεων. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα ταξίδι που πρέπει να ξεκινήσουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου, διαφορετικά κινδυνεύουν (τουλάχιστον) να χάσουν σε ανταγωνιστικότητα. Επίσης, είναι ένα project που ανήκει στον CEO και όχι στον CDO, CIO ή τον CMO. Είναι ένα συνολικό project στο οποίο συμμετέχει όλη η εταιρεία και είναι τόσο κρίσιμο που ηγείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στη δεύτερη διοργάνωσή του, το Συνέδριο Digital Business Transformation προσέλκυσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 150 στελεχών που προέρχονταν από μια σειρά διευθύνσεων και ρόλων - όπως Digital, Πληροφορική, Marketing – δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύψουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες τους σε ενημέρωση για την ψηφιακή μετάβαση.

Παρουσιάσεις oμιλητών του Digital Business Transformation conference 2017


Digital Business Transformation conference 2016: Discover. Empower. Innovate. Disrupt. Enable

Παρουσιάσεις oμιλητών του Digital Business Transformation conference 2016

  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
  • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
HPE
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR